Fototips!

Fota intressanta bilder till en blogg – fyra tips!

  1. FRÅGA – om du fotar en person behöver alltid fråga om lov. Om det är en elev så behöver vi tillåtelse från hens föräldrar för att kunna publicera bilden här på Lärlust. Du kan fota så att det inte går att se vem det är. Det kan bli intressanta bilder om du bara fotar personens händer när hen jobbar med något eller om du fotar en detalj.
  2. GÅ NÄRA – ofta blir bilderna intressantare om du går närmre det du ska fota. En bild kan bli väldigt intressant om du går så nära du kan utan att tappa skärpan. Prova!
  3. BAKGRUNDEN – tänk på vad som finns i bakgrunden. Ett foto med rörig bakgrund uppfattas oftast rörig. Prova att flytta dig lite, panorera, för att få en renare bakgrund.
  4. LJUSET – använd gärna naturligt ljus. Kanske du kan fota vid ett fönster så att ljuset utifrån kan belysa det du fotar eller gå utomhus. Tänk på att bilder kan bli väldigt mörka om du fotar i motljus, det vill säga om du riktar kameran mot ljuset. Oftast blir bilderna bättre om du fotar med ljuset, det vill säga har ljuseti ryggen eller från sidan.

Här är exempel på bilder som är fotade så att de fungerar bra på en webbplats:

Här har jag fotat bakiofrån så att man inte ser personernas ansikten. Personerna i bakgrunden är beskurna så att det inte går att se vilka de är.

Här har jag fotat så att man bara ser vad personen gör. Man ser personens händer när hen jobbar.

 

Här har jag fotat bara en sak. Det kan bli en intressant bild, speciellt om man går nära, håller skärpan och har en lugn bakgrund.