Om

Lärlust är Valsätraskolans skoltidning. 937 elever och lärare kommer att samarbeta kring att skapa en digital tidning med fokus på att synliggöra lust att lära. Vid en elevhearing under höstterminen framkom att att just arbeta med digitala verktyg var en av de saker som gav lust att lära. Därför kommer tidningen också att visa hur vi arbetar med digitala verktyg i olika ämnen.
Sidan kommer att drivas genom ett tidningsråd med representanter från alla klasser.

Mer info kommer här på om-sidan inom kort!