Om

Lärlust är Valsätraskolans skoltidning där 937 elever och lärare samarbetar kring att skapa en digital tidning med fokus på att synliggöra lust att lära. Lust att lära är en viktig faktor för lärande. I Lgr 11 står det i första kapitlet att utbildningen ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” . Vi tror att vi genom att synliggöra situationer där elever känner lust att lära kan inspirera till mer lustfyllt lärande.

Vid en elevhearing under höstterminen 2017 framkom att att just arbeta med digitala verktyg var en av de saker som gav lust att lära. Därför kommer tidningen också att visa hur vi arbetar med digitala verktyg i olika ämnen.

Sidan drivs genom tidningsråd med representanter från alla klasser. Vi tycker att det är supercoolt att driva en skoltidning med så många involverade. Vi tror att skoltidningen kommer att kunna bidra till att vi på Valsätraskolan, Uppsalas största grundskola, ska kunna känna större gemenskap och samhörighet mellan klasser och åldrar.

Arbetet med sidan utmanar också våra pedagoger att publicera på nätet. Genom skoltidningsprojektet kan lärare få möjlighet att bekanta sig med utmaningar och möjligheter med webbpublicering. Webbplatsens syfte och namn – lärlust – triggar också lärarna att forma undervisning som väcker lärlust. Arbetet med Lärlust väcker tankar och det bubblar av nya idéer och projekt bland pedagogerna på skolan.

Materialet på vår sida har, där inte annat anges, licensen Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens.

Creative Commons-licens

Våren 2018 deltog vi Webbstjärnan och här är elevernas motiveringar till varför vi skulle vinna och vad vad har vi lärt oss genom arbetet med bloggen

Så här säger eleverna i årskurs 6-9:

Vår webbplats ska vinna för den ser intressant ut. Det finns bilder som man kan klicka på om man vill läsa mer. I inläggen använder vi olika sätt att visa vad vi gör i skolan som är lärlustfyllt. Vår sida gör att vi kan se vad andra klasser på skolan gör. Vi tycker att det är coolt att ha en sida för alla elever på skolan.

Vi har börjat lära oss om hur man bygger en webbsida. Hur man gör sidor och inlägg och så vidare. Genom Lärlust lär vi oss om vad andra klasser på skolan jobbar med och det stärker vi-känslan.

Så här svarar representanter från F-5:

Vi tycker att det är roligt att arbeta med texter eller bilder som kanske till slut hamnar på Lärlust.  Vi skulle gärna arbeta ännu mer med sådana typer av arbeten. Vi vill gärna att alla i klassen till slut har med något på bloggen.
Vi tycker att vi ska vinna för att vår blogg gör så att många, t ex alla föräldrar, kan se vad vi gör och arbetar med på vår skola. Alla klasser på hela skolan kan vara med och bidra med saker vilket är bra. Det är lätt att hitta på bloggen eftersom man kan söka på olika årskurser. Därför är vår blogg bra och viktig!