Redaktionen

På den här sidan kommer vi att samla information kring arbetet med webbplatsen.

PUBLICERA – hur går det till att publicera på skoltidningen Lärlust?

FOTOTIPS – vad kan man tänka på för att ta bilder som fungerar på en webbplats?

UPPDRAG – här samlar vi olika skoltidningsuppdrag.  En del uppdrag är för vissa årskurser, andra är för alla!

 

REDAKTIONSRÅD

Vi har det här läsåret tre redaktionsråd för Lärlust:

Årskurs F-2 träffas under ledning av vår skolbibliotekarie Jenny

Årskurs 3-5 skapar idéeer och innehåll genom fördjupningen Skoltidning under ledning av Elin

Årskurs 6-9 skapar idéeer och innehåll genom profilen Skoltidning under ledning av Jeremie