Redaktionen

På den här sidan kommer vi att samla information kring arbetet med webbplatsen.

PUBLICERA – hur går det till att publicera på skoltidningen Lärlust?

IDÉER – hur kan man komma med idéer till artiklar/innehåll till skoltidningen Lärlust?

FOTOTIPS – vad kan man tänka på för att ta bilder som fungerar på en webbplats?

UPPDRAG – här samlar vi olika skoltidningsuppdrag.  En del uppdrag är för vissa årskurser, andra är för alla!

SKOLTIDNINGSRÅDET – en representant från varje klass ses i skoltidningsråd fyra gånger under våren.

F-2 Torsdagar 9.10-9.50 i 3110 Vecka 6 Vecka 15 Vecka 21 Vecka 23
3-5 Torsdagar 9.30-10.10 på Lilla Vecka 5 Vecka 13 Vecka 18 Vecka 23
6-9 Torsdagar 9.10-9.50 i 3110 Vecka 4 Vecka 11 Vecka 17 Vecka 23