Designa Lärlusts logo!

Uppdrag till alla elever på Valsätraskolan F-9!

Du får vara med designa vår nya sidas logotyp!

De flesta företag och verksamheter har en logo. Logon eller logotypen visar företagets eller verksamhetens identitet. Logon visar vad företaget eller verksamheten vill vara.

En bra logo:

  • är tydlig
  • är lätt att känna igen och komma ihåg
  • är gärna färgglad så att man lägger märke till den
  • speglar identiteten

Till läraren: Vi behöver en logotyp till vår skoltidning. Alla elever på Valsätraskolan kan bidra med förslag. Förslagen kommer att anslås på Lärlust.se och sedan få eleverna klassvis rösta fram sin favorit.

Lämpligtvis kan detta arbete göras på bildlektionen. Gå igenom vad en logotyp är och vad som utmärker en bra logotyp, se nedan. Det är frivilligt att lämna in bidrag. Om vi får in väldigt många bidrag så kommer vi göra ett urval inför omröstningen.

Bidragen lämnas märkta med elevens namn och klass i Elisabets fack eller scannas (namna filen med elevens namn och klass) in och mailas till elisabet.jagell@skola.uppsala.se senast 8 februari 15.00.

Avsätt tid på klassrådet/mentorstiden vecka 7 för omröstning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.