Animering ger lärlust!

Förra veckan var konstnären Erik Hedman hos eleverna i årskurs 4 och eleverna fick göra filmer med hjälp av en iPad i ett skapande skola-projekt.

Filmerna går också att se på och på Eriks hemsida www.erikhedman.com. Där kan man även läsa följande: Enligt läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i svenskundervisningen kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. I bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett uppskattat och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

Idag kände eleverna lärlust!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.