PUBLICERA

– hur går det till att publicera på skoltidningen Lärlust?

Vem kan publicera? Du som är elev på Valsätraskolan kan publicera själv eller tillsammans med andra på skolan. Det kan vara din lärare som skickar in ditt bidrag eller du själv.

Vad kan publiceras? Allt skolarbete eller sådant som kan relateras till skolan och som på något sätt får dig att känna lust att lära platsar på skoltidningen Lärlust.

Hur gör man? 

  • om ni vill publicera något från ett ämne/klass – prata med din skoltidningsrepresentant och/eller lärare
  • om du har en idé till ett tema som flera klasser kan vara med på – prata med din skoltidningsrepresentant
  • om du har en egen idé till en artikel klicka här!